Irydologia naturalna

Co to jest irydologia naturalna?

Irydologia jest to metoda, która na podstawie obserwacji tęczówki oka pozwala ocenić stan układu obronnego człowieka, innych jego układów oraz narządów. Część chorych korzystających z porad zielarskich kojarzy brak odporności z przeziębieniem. Z punktu widzenia anatomii i fizjologii układ obronny jest nie rozłączną częścią każdego organu i układu organizmu. Proces chorobowy i zaburzenia organizmu zawsze wywołują reakcję układu obronnego, który wysyła przeciwciała do danego narządu lub układu.

Mapy zdrowia

mapa zdrowia mapa zdrowia
(kliknij by powiekszyć)

Oko wzorcowe

mapa zdrowia

Często zadaję pytania kientom, którzy kożystają z moich porad, pokazując przy tym mapę zdrowia, pytam czym widzimy świat. Całym okiem czy tylko którąś ze stref części teńczówek całego oka. Odpowiedzi często są zaskakujące, wiekszość odpowiada że widzimy świat całym okiem a część odpowiada, że widzimy świat źrenicą. Tak oczywiście widzimy świat tylko i wyłącznie źrenicą (środkową częścią oka) i w tym momencie rodzi się pytanie. Po co w takim razie takie wielkie oko? Odowiadam, człowiek rodząć się otrzymuje narząd zmysłu jakim jest źrenica (którym widzimy tylko i wyłącznie świat) i dodatkowo dwie barwne tęcze oka, które są mapami narządów wewnętrznych i zewnętrznych człowieka. Objasniając to w skrócie. I tęcza mniejsza przylegająca do źrenicy odpowiada za uk. trawienny (żołądek, jelita) a tęcza duża za narządy wew. i zew. A na obrzeżu tęczy dużej, znajduje się uk. krążenia, uk. obronny (odpornościowy) zwany fachowo limfatyczno chłonnym. Pełni on 2 funkcje: wysyła przciwciała do chorych narządów i chłonie substancje toskyczne z całego organizmu.

Inne oczy

Irydologia naturalna, oko. Jak widzę tęczówke tego typu o ścisłości żęsek na tęczy dużej, mało brązowych plam, to wyrażam szacunek do tej osoby. Świadczy to że osoba ta ma mało toksyn w organizmie, nadaje się na kierownicze stanowisko. Są to urodzeni menadżerowie. Co często jest prawdą. Takie tęczówki żadko się teraz spotyka. Tęczówka ta mimo tych dobrych cech ma zaburzenia w przewodzie pokarmowym, widać że wtargneły do orgznizmu drobnoustroje i ciemny pierścien w strefie skóry, uk. obronnego i krążenia, płuc.
Zalecam: kontrole wyników badań analitycznych i typowe zalecenia oczyszczania całego organizmu, stosowanie profilaktyki i picie ziół na odporość (sprawdzonych przemnie) i zapobieganie chorobom.

Irydologia naturalna, oko. Mocne poszeżenie żrenicy, brzeg żrenicy poszarpany, błony śluzowe są pofałdowane znaki te sugerują nadżerkę jelit. O nadmierej frmantacji. Zaburzenia autonomicznego ukłądu nerwowego, sporo znaków brązowych, świadczących że w organizmie znajdują się drobnoustroje. Pierścień skóry jest ciemny, świadczy to o zanieczyszczeniu skóry.
Zalecam: zrobić wyniki analityczne, zregenerować błony śluzowe przewodu pokarmowego i uk. nerwowy oraz przeprowadzić detoksykacje - przy pomocy odpowiednich ziół które zalecam.

Irydologia naturalna, oko. Tęczówka oka obrazuje zaburzenia w przwodzie pokarmowym, pofałdowane żęski tęczy głównej mogą świadczyć o zaburzeniach neurologicznych które mogą wsytąpić w różnych okresach życia, ciemny pierścien w strefie uk. opornościowego i skóry.
Zalecam: wyniki analityczne, oczyszczam organizm a wszczególności uk. krążenia i odpornościowy oraz skóre zalecam odpowiednie zioła i diety, usuwam zaburzenia uk. neurologicznego w celu zpobiegnięcia odmineralizowania uk. nerwowgo.

Irydologia naturalna, oko. Tęczówka brązowa: obrazuje zniekształcenie i powiększenie źrenicy, pofałdowane błony śluzowe, podejrzenie o nadrzerki, strefa mózgu posiada ciemną barwę swiadczącą o zanieczyszczeniu centralnego uk. nerwowego, pierścienie na tęczach świadczące o zaburzeniach autonomicznego uk. nerwowego.
Zalecam: wyniki analiztyczne, długofalowy program regeneracji organizmu ziołami i dietami a przedewszystkim oczyszczenie i regenerację uk.nerwowego.

Irydologia naturalna, oko. Oko świadczące o zaburzeniach przewodu pokarmowego, zniekształcona źrenica, czerwone żyłki na rogówce.
Zalecam: regeneracja przewodu pokarmowego i usunięcie stanu zapalnego specjalnymi zestawami.

Irydologia naturalna, oko. Tęczówka o mocnych przebarwieniach: jasnobrązowych, dużo znaków na tęczy dużej, rozszeżonoa mocna źrenica, zwęrzony przewód pokarmowy z mocnymi pofałdowaniami żyłądka i jelit. Wyraźnie widać w strefie skóry głowy cień co może świadczyć o przetłuszczaniu się bądź wypadaniu włosów.
Zalecam: wyniki analityczne, długotrfałe oczyszczanie organizmu, zmiana diety, specjalne zestawy ziołowe immune.

Irydologia naturalna, oko. Oko starszej osoby, świadczące o zaburzeniach całego organizmu, poprzerywany pierścien zwany kryzą w strefie mózgui dróg moczowych.
Zalecam: badania analityczne, zmiana diety oraz przyzwyczajeń, stosowanie ziół oczyszczających organizm.

Irydologia naturalna, oko. Oko obrazuje drobnoustroje w przewodzie pokarmowym i spowodowały liczne zmiany obrazując to na tęczy mniejszej, również zaburzennia uk. nerwowego i chormonalnego. W strefie górnych dróg oraz tarczycy widać mocny cień, może świadczyć o częstych infekcjach lub zaburzeniach pracy tarczcy.
Zaleceam: wielostopniowe oczyszczanie organizmu, usunięcie zaburzeń, dostoswanie ziół do wyników analitycznych.

Irydologia naturalna, oko. Oko o przeróżnych przebarwieniach, szczególnie w przewodzie pokarmowym, duże przebarwienia w strefie uk. krążenia, uk. obronnego i skóry. W strefie skóry i uk. obronnego wyraźnie widać cienie i plamki obrazujące powiększenie węzłów chłonnych oraz zanieczyszczenie skóry pieprzykami i naroślami
Zalecam: przy mocnych przebarwieniach skóry, totalne oczyszcanie organizmu co w celu zmiejszenia przebarwień na tęczówce tak obrazuje praktyka, niektóre narośla potrafią odpoadać po zastosowaniu ziuł o działaniu immunologicznym.

Irydologia naturalna, oko. Tęczówka obrazuje alergię, pofałdowane żęski tęczy dużej, czerwone żyłki na rogówce, zmiany i zaburzenia w przewodzie pokarmowym, wysuszonie błony śluzowe.
Zalecam: regenerację błon ślzowych, wzmocnienie uk. nerwowego, usuwam przyczyny zaburzeń neurologicznych oraz typowe zalecenia jak przy alergii - dietę oraz ziołoimmunoterapię.

Irydologia naturalna, oko. Oko obrazuje osobę starszą, która mało stosowała diet oczyszczających, jadła to co lubiła (dużo soli oraz białek a mało produktów roślinnych) biały pierścien na obrzeżu uk krążenia obronnego oraz skóry pokazuje że te układy przeciążone są nadmiernią ilością soli w organizmie świadczyć to może również o podwyszonym choresterolu i trujglicerydów oraz o miażdżycy. Zniszczenia znajdują się w przewodzie pokarmowych jak i czerwone żyłki świadczące o stanie zapalnym organizu.
Zalecam: dużą zmianę diety, uporządkowanie sprawy cholersterolu, trujglicerydów lub wyregulować gospodarkę wapniową, bezwzględnie usunąć z diety sól, zalecenia ziołowe zaczynając od ziół słabszych oraz odtruwanie.

Irydologia naturalna, oko. Tęczówka obrazuje zaburzenia żęsek na tęczy głównej (są pofałdowane i porozszeżane) oraz duże zmiany w przewodzie pokarmowym żyłądku i jelitach.
Zalecam: usunięcie z diety urzywek (słodycze, cherbata, kawa) ograniczenie owoców oraz specjalne zioła immune.

Irydologia naturalna, oko. Tęczówka obrazuje ścisłe żęski tęczy świadczące w strefie Mózgu o bardzo dobrym funkcjonowaniu tych narządów, natomiast zmiany w przewodzie pokarmowym świadczą o nadmiernej fermentacji, cień z prawej strony w strefie płuc i śledziony świadczy o zaneieczyszczeniu uk. obronnego.
Zalecam: oczyszczenie organizmu oraz zioła o nazwie immune.

Irydologia naturalna, oko. Tęczówka oko obrazuje bardzo porozszeżane żęski na tęczy głównej jakby w tkankach narządów były sub. toskyczne rozpychające żęski i w ten sposób formujące znaki na tęczówce. Oko ogólnie zniekształcone jajowate, powiększona źrenica poszarpany brzeg źrenicy, wszystkie te znaki świadczą o toczących się procesach chorobowych w organizmie.
Zalecam: kontrole wyników analitycznych co pół roku, w ten sposób można zapobiegać różnym chorobą zamin wystąpią. Trzy stopie ziół o działaniu immuologiczych.

Irydologia naturalna, oko. Długofalowy proces chorobowy (przewlekły) widać na obrzeżach białe punkty świadczą one że mogą być powiększone węzły chłonne, żęski tęczy dużej i małej są zniekształcone i pofałdowane. Zniekształcenia w przewodzie pokarmowym mogą świadczć o nadmiernej fermentacji w przewodzie pokarmowym powodowanych dużym sporzywaniem słodyczy i owoców (węglowdanów), linia świcąca się zwana kryzą świadczy o zaburzeniach błon śluzowych (grzybica) lub ich stanie zapalnym. Ceimny pierścień na obrzeżu może świadczyć o alergii skóry.
Zalecam: od wyników analitycznych uk. obronnego, zioła oczyszczjące i immune.

Irydologia naturalna, oko. Źrenica jest powiększona, świadczy to o zaburzeniach pracy uk. tawiennego. Tęcza mniejsza jest pofałdowana i posiada dużo przebarwień brązowych oraz dużo znaków rozszeżających żeski w jelitach. Granica między tęczą mniejszą a dużą jest pofałdowana, świadczy to o wadach błon śluzowych. Dużo przebarwień brązowych na obydwuch tęczach oka. Czarny pierścien na obrzeżu teńczy dużej przysłania cały uk. krążenia, obronny (odpornościowy) oraz skórę. Można by sugerować o dużym zanieczyszczeniu krwi, uk. odpornościowego i skóry. Widać że osoba ta posiada zawannsowaną alergię.
Zalecam: wykonać wyniki krwi (morfologie) oraz badanie moczu oraz do tych wyników zastosowanie zastować immune diete oczyszczjącą, specjalne immune zioła usuwające te zaburzenia ewentualnie kompiele.

Irydologia naturalna, oko. Tęczówka oka wykazuje mocne rozszeżenie teczy mniejszej (przewodu pokarmowego) wynikające z nadmiernej fermentacji w przewodzie pokarmowym, świadczy to że do organizmu wtargneły drobnoustroje i toczy się przewlekły proces chorobowy, świadczący równieżo zaburzeniach chormonalnych. W przypatku takim często osoba ta nie może ustalić przyczyny a wyniki nie wykazują specjalnie choroby. Osoby te często zmęczone swoimi zaburzeniami bez usuwania przyczyn (drobnoustroi w organizmie) przechodzą na wegatarianizm lub usuwają z diety produkty które im szkodzą np. mleko ale nie usuwają bakterii które funkcjinują u człowieka całe życie. Często w wynikach analitycznych mogą występowac zaburzenia w uk. krwiotwórczym, chemoglobinie, erytrocytach, uk. obronnym, podwyższone limfocyty, monocyty, mogą występować zaburzenia w granulocytach oraz gęstości krwi.
Zalecam: kuracja ziołowa polegająca na wyregulowaniu wyników analitycznych.


© Immune-Herba
W-wa przedłużenie Górczewskiej ul. Warszawska 206, Latchorzew Zobacz na mapie kom. 0505-576-912 kom. 0602-376-511